Örebro Futsal Club

Brand i flerfamiljshus, Örebro

- .

Räddningstjänsten larmas till Åstadalsvägen (vid Universitetet) där det är befarad brand i flerfamiljshus.

Larmtid 23.05

Läs också