Utsläpp av gas – Göteborg

- .

Ett utsläpp av gas har inträffat vid Bäckeliden i Göteborg.

Larmtid: 12.08

Wheels4fun
Läs också