Örebro Futsal Club

Brand i äldreboende i Göteborg

- .

En större styrka från 5 stationer har larmats till Geråshus Äldreboende på Galileis Gata i Göteborg där det brinner just nu.

Larmtid: 22.36

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också