Örebro Futsal Club

Brand i byggnad utanför Järna

- .

Det brinner i en byggnad mitt emot Saltå Kvarn i Pilkrog utanför Järna.

Larmtid: 10.18

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också