Örebro Futsal Club

Brand vid Gruvmuseet Kopparberg

- .

Räddningstjänsten i Kopparberg åker till Gruvmuséet på Gruvstugutorget där det brand på ytterväggen till en lägenhet som ligger ovanpå museumet.

Larmtid 16.16

UPPDATERING: Enligt polisen är brandorsaken troligen en glödande cigarett i en askkopp kvarlämnad i anslutning till några trasmattor som låg intill huset.

Foto: Thomas Larsson

Läs också