Örebro Futsal Club

Brand vid Kvänum Kök

· Publicerad: 16 april 2013 · 20.27.

Brandkåren i Vara larmas till Kvänum kök där det ska brinna.

Larmtid: 20.25

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också