Örebro Futsal Club

Brand vid Kvänum Kök

- .

Brandkåren i Vara larmas till Kvänum kök där det ska brinna.

Larmtid: 20.25

Läs också