Brand vid Kvänum Kök

- .

Brandkåren i Vara larmas till Kvänum kök där det ska brinna.

Larmtid: 20.25

Wheels4fun
Läs också