Örebro Futsal Club

Brand vid Rönnskärsverken

· Publicerad: 30 april 2013 · 09.24.

Det brinner i en acetylen ledning vid Rönnskärsverken i Skellefteå.

Larmtid: 09.19

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också