Brand vid Rönnskärsverken

- .

Det brinner i en acetylen ledning vid Rönnskärsverken i Skellefteå.

Larmtid: 09.19

Wheels4fun
Läs också