Örebro Futsal Club

Brand vid Rönnskärsverken

- .

Det brinner i en acetylen ledning vid Rönnskärsverken i Skellefteå.

Larmtid: 09.19

Läs också