Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Rättvik

- .

Räddningstjänsten i Rättvik larmas till Ramsgatan där det är en befarad brand i byggnad.

Larmtid 12.12

Läs också