Örebro Futsal Club

Brand i lägenhet i Malmö

· Publicerad: 5 maj 2013 · 21.13.

Brandkåren i Malmö larmas till Stensjögatan där det ska brinna i ett flerfamiljshus.

Larmtid: 21.01

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också