Örebro Futsal Club

Brand i lägenhet i Malmö

- .

Brandkåren i Malmö larmas till Stensjögatan där det ska brinna i ett flerfamiljshus.

Larmtid: 21.01

Läs också