Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Karlskoga

- .

Brandkåren i Karlskoga åker mot Karlbergsvägen – Såningsvägen där det ska brinna i en byggnad.

Larmtid: 21.41

Läs också