Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Karlskoga

· Publicerad: 11 maj 2013 · 21.44.

Brandkåren i Karlskoga åker mot Karlbergsvägen – Såningsvägen där det ska brinna i en byggnad.

Larmtid: 21.41

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också