Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Kumla

· Publicerad: 11 maj 2013 · 21.09.

Brandkåren från både Byrsta och Örebro larmas till en brand i byggnad vid Säbylundsrakan, en liten bit utanför Kumla.

Larmtid: 21.05

Annons ▾

Uppdatering från Kumlanytt.se: När brandkåren kom brann det i en dörr på gaveln till fastigheten, som är byggd i tegel och sedan länge står tom. Det kan dock finnas en del torvrester efter den tidigare versamheten som kan ha gett elden fäste. Men brandmännen hade inga större problem att släcka. Så har de ju också viss vana från fastigheten – för några år sedan användes den som övningsbyggnad för rökdykning. Mer info finns på Sydnarkenytt.se

torvstrofabrikny2

FIKK - För att alla behövs
Läs också