Rökutveckling på Östermalm

- .

Det är kraftig rökutveckling från en elcentral på Strandvägen i Stockholm. Brandkåren har fordon från Johannes, Östermalm och Kungsholmen på platsen.

Wheels4fun
Läs också