Örebro Futsal Club

Brand vid Elinsborgsskolan, Tensta

- .

Räddningstjänsten larmas till en brand utomhus vid Elinsborgsskolan i Tensta.

Larmtid 22.31

Läs också