Brand vid Elinsborgsskolan, Tensta

- .

Räddningstjänsten larmas till en brand utomhus vid Elinsborgsskolan i Tensta.

Larmtid 22.31

Wheels4fun
Läs också