Automatiskt brandlarm på Älvsjömässan

- .

Ett automatiskt brandlarm har aktiverats vid Stockholmsmässan på Mässvägen i Älvsjö.

Larmtid: 14.59

Wheels4fun
Läs också