Brand utanför Ställdalen

- .

Räddningstjänsten larmas till en brand intill Hånsjön vid Östra Kumlan utanför Ställdalen i Ljusnarsbergs kommun.
Larmtid 17.33

Wheels4fun
Läs också