Örebro Futsal Club

Tillbud med kanot vid Julita

- .

Någon form av tillbud med kanot har skett vid Fiskeboda utanför Julita, Katrineholm. En pojke saknas eventuellt.

Larmtid 18.21

UPPDATERING: SSRS, Svenska SjöRäddningsSällskapet, kommer att assistera i sökandet med en båt från Vinön.

Läs också