Örebro Futsal Club

Tillbud med kanot vid Julita

· Publicerad: 28 maj 2013 · 18.26.

Någon form av tillbud med kanot har skett vid Fiskeboda utanför Julita, Katrineholm. En pojke saknas eventuellt.

Larmtid 18.21

Annons ▾

UPPDATERING: SSRS, Svenska SjöRäddningsSällskapet, kommer att assistera i sökandet med en båt från Vinön.

FIKK - För att alla behövs
Läs också