Automatlarm vid Oscars Teatern

- .

Det automatiska brandlarmet har gått igång vid Oscars Teatern i Stockholm. Brandkåren åker med flera fordon till platsen.

Larmtid: 11.28

Wheels4fun
Läs också