Örebro Futsal Club

Trafikolycka på E20

- .

En trafikolycka har inträffat på E20 i höjd med Glanshammar i norrgående riktning. Räddningstjänsten åker från både Glanshammar och Örebro.

Larmtid: 08.00

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också