Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Borlänge

- .

Det befaras brinna i en byggnad på Parkgatan i Borlänge.

Larmtid: 18.34

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också