Örebro Futsal Club

VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten i Hagby, Täby

- .
Pga brand i återvinningscentralen i Hagby i Täby i Stockholms län uppmanas känsliga personer i närområdet att stänga dörrar, fönster och ventilation.

FIKK - För att alla behövs
Läs också