Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Degerfors

- .

Någon byggnad brinner vid Parkskolan i Degerfors.

Larmtid: 19.57

Annons ▾

Uppdatering: Det var ett förråd som det slog ut lågor och kraftig svart rök.

FIKK - För att alla behövs
Läs också