Drunkningstillbud norr om Falun

- .

Räddningstjänsten larmas till ett drunkningstillbud i sjön Liljan utanför Bengtsheden norr om Falun.

Larmtid 17.58

Läs också