Örebro Futsal Club

Brand vid Pampas Marina

- .

Brandkåren i Solna åker till Pampas Marina där det brinner i en byggnad.

Larmtid: 08.41

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också