Brand vid Rockhammars Bruk

- .

Det brinner i flingtorken vid Rockhammars Bruk.

Larmtid: 12.18

Läs också