Örebro Futsal Club

Brand på Östermalm i Stockholm

- .

Det brinner i ett flerfamiljshus på Strandvägen på Östermalm i Stockholm. Brandkåren har åkt från stationerna Johannes, Östermalm och Kista.

Larmtid: 18.21

GitLabbet.se
Läs också