Örebro Futsal Club

Brand i kök

· Publicerad: 9 juli 2013 · 10.06.

Räddningstjänsten åker till Versgatan i Vivalla där det brunnit i ett kök.

Larmtid 09:57

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också