Örebro Futsal Club

Brand i kök

- .

Räddningstjänsten åker till Versgatan i Vivalla där det brunnit i ett kök.

Larmtid 09:57

Läs också