Örebro Futsal Club

Glas på E18 utanför Örebro

- .

Räddningstjänsten åker ut på E18 och sopar upp glasflaskor/glasskärvor i höjd med Lillkyrka.

Larmtid 08:03

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också