Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Örebro

· Publicerad: 15 juli 2013 · 17.28.

För några minuter sedan fick brandkåren i Örebro ett automatiskt brandlarm från Stadsbiblioteket, nu har även ett larm om brand i byggnad inkommit. Vi vet ej ännu var det gäller.

Larmtid: 17.18 & 17.24

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också