Örebro Futsal Club

Skogsbrand vid Norrälgen

- .

Brandkåren i Hällefors åker mot Norrälgen där en rökpelare är synlig.

Larmtid: 17.01

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också