Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Lycksta

- .

Brandkåren i Lindesberg åker till Lycksta utanför Gusselby där det befaras brinna i en mindre fristående byggnad.

Larmtid: 16.44

Läs också