Örebro Futsal Club

Brand i byggnad i Lycksta

· Publicerad: 26 juli 2013 · 16.46.

Brandkåren i Lindesberg åker till Lycksta utanför Gusselby där det befaras brinna i en mindre fristående byggnad.

Larmtid: 16.44

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också