Örebro Futsal Club

Stora skador på akuten vid Ryhov

- .

Vattnet har orsakat stora skador vid akuten, IVA och Kvinnokliniken på Länsjukhuset Ryhov.

Nu tas inga patienter emot där.

Ett tag forsade det in vatten från taket på Kvinnokliniken.

Läs också