Örebro Futsal Club

Brand ute efter E20

- .

Det brinner på en kulle norr om Brändåsen efter E20. Brandkåren i Byrsta åker och undersöker saken.

Larmtid: 14.59

Läs också