Örebro Futsal Club

Brand ute efter E20

· Publicerad: 8 augusti 2013 · 15.07.

Det brinner på en kulle norr om Brändåsen efter E20. Brandkåren i Byrsta åker och undersöker saken.

Larmtid: 14.59

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också