Röklukt vid Stora Enso

- .

Det luktar rök vid Stora Enso i Hylte.
Larmtid: 21.07

Wheels4fun
Läs också