Röklukt vid Hotell Skövde

- .

Brandkåren larmas till Hotell Skövde på Stationsgatan där det luktar rök.

Larmtid: 15.46

Wheels4fun
Läs också