Örebro Futsal Club

Brand vid fotbollsplan i Lindesberg

- .

Räddningstjänsten i Lindesberg åker mot fotbollsplanen vid Hagaberg. Där något ska brinna utomhus, det är okänt vad som brinner.

Larmtid 20:45

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också