Örebro Futsal Club

Brand på Scana Steel i Björneborg

· Publicerad: 7 oktober 2013 · 11.02.

Räddningstjänsten får vid 10.30 tiden larm om en brand på företaget Scana Steel, Kristinehamnsvägen i Björneborg utanför Kristinehamn. Räddningstjänsten ifrån Degerfors åker även till platsen.

Uppdaterat: Larm om branden på Scana Steel visade sig vara en brunnen elmotor i ventilationssystemet. Personalen hade släckt den brunna motorn på ett föredömligt sätt. Räddningstjänsten kontrollerade ventilationskanaler och angränsande utrymmen samt ventilerade de rökutsatta delarna.

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också