Örebro Futsal Club

Här är risken för viltolyckor störst – Län för län

· Publicerad: 17 oktober 2013 · 10.59.

Det sker nära en viltolycka var tionde minut, dygnet runt, någonstans i Sverige, totalt 46 000 förra året. Till och med september i år har nära 30 000 olyckor inträffat. I de hårdast drabbade länen Kalmar och Kronoberg har redan var 50:e bil krockat med ett vilt djur, och fler lär det bli innan året är slut. Bilister i Stockholms län kör tryggast.

Höstmörker och älgjakt gör hösten till de mest viltolycksdrabbade månaderna. Försäkringsbolaget If har räknat fram listan över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kalmar län är den region där risken att drabbas av en viltolycka är störst, med drygt 18 olyckor per 1000 bilar till och med september i år. Stockholms är det län där risken är minst, med 2,8 olyckor per 1000 bilar.

Annons ▾

Jämfört med samma period (januari-september) förra året ligger antalet viltolyckor i landet på en jämn nivå, totalt 29 664 olyckor, varav bland annat 2 575 älgolyckor, 1 849 vildsvinsolyckor och 20 vargar. Det visar färsk statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Enligt en tidigare undersökning från If med 3 115 respondenter, är 57 procent av svenskarna rädda eller mycket rädda för att krocka med ett vilt djur när de är ute och kör i mörkret under hösten och vintern.

– Viltolyckor fortsätter att vara ett stort problem i Sverige. Särskilt nu när hösten börjar närma sig måste man vara mycket uppmärksam och anpassa hastigheten när man är ute och kör, säger Dan Falconer, motorexpert på If.

If, som försäkrar närmare var tredje bil i Sverige, bedömer att en krock med en älg ger i snitt skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

De flesta viltolyckor orsakar, förutom det förolyckade djuret, bara materiella skador. Älgkrockarna, under 2012 totalt 5 963 stycken, är däremot alltid farliga. I Västerbotten och Norrbotten står älgolyckorna för mer än hälften av alla viltolyckor.

Så stor är risken i ditt län t o m september 2013 (förra årets placering inom parentes):

(1) Kalmar 18,2 olyckor per 1000 bilar
(2) Kronoberg 17,1
(3) Värmland 13,1
(5) Blekinge 11,1
(4) Södermanland 10,7
(8) Jönköping 9,7
(6) Jämtland 9,6
(7) Dalarna 9,2
(10) Örebro 8,8
(9) Uppsala 8,7
(11) Östergötland 7,9
(12) Halland 7,1
(14) Västmanland 6,6
(17) Gotland 6,4
(13) Skåne 6,1
(15) Västra Götaland 5,0
(18) Gävleborg 4,2
(16) Västernorrland 3,9
(19) Västerbotten 3,7
(20) Norrbotten 2,9
(21) Stockholms län 2,8

Vid en olycka med ett vilt djur, gör följande:

  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med Viltolycksrådets remsaplastband eller ett plastband.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadats.
  • Den som kolliderar med vilt har anmälningsplikt. Gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
  • FIKK - För att alla behövs
    Läs också