Örebro Futsal Club

Anti-Trafficking Day – en dag för att uppmärksamma människohandel

- .

I dag den 18 oktober infaller ”Anti-Trafficking Day”, dvs. den Europeiska dagen mot människohandel. Dagen uppmärksammas på olika sätt över hela Europa då människor samlas för att motverka människohandel. I Vilnius (Litauen) deltar Stiftelsen Tryggare Sveriges människohandelsexperten Ninna Mörner vid en konferens om hur Internet kan användas i kampen mot människohandel.

Vid konferensen diskuteras bland annat hur Internet kan användas för att spåra och lagföra brottslingar, till exempel genom samarbete kring informationsöverlämning. Andra frågeställningar handlar om hur Internet kan användas för att nå ut med information till riskgrupper och därmed skapa medvetenhet om problemet. Tre parallella arbetsgrupper arrangeras; Awareness raising, Online Investigation och Online recruitment and Facilitation.

Annons ▾

Stiftelsen Tryggare Sveriges representant på plats har redan dagen innan kunnat utbyta erfarenheter med andra NGO:er från hela Europa och fått inspiration att ta hem till det nätverk som Stiftelsen nyligen initierat i Sverige bestående av 12 ideella organisationer; Plattform Civila Sverige mot Människohandel.

Under Anti-Trafficking Day träffas experter från regeringar, rättsväsendet, forskare, nationella rapportörer, aktörer från det civila samhället samt representanter från privata näringslivet och media. Det kommer med all sannolikhet bli en givande dag då det komplexa fenomenet människohandel kräver ett brett perspektiv och just samarbete.

FIKK - För att alla behövs
Läs också