Örebro Futsal Club

Ökat cyklande i Örebro

· Publicerad: 22 oktober 2013 · 14.32.

Var fjärde resa i kommunen sker med cykel, vilket gör Örebro till en mycket bra cykelstad. Men målet är att ännu fler ska lämna bilen hemma. Nu tar Örebro kommun ett samlat grepp på frågan med en handlingsplan för ökat cyklande.

När kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt möttes 22 oktober beslutade man om en handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun.

Annons ▾

– Om fler örebroare cyklar får vi en mer attraktiv stad, bättre miljö och friskare invånare. Därför har vi beslutat om en handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder som ska genomföras de närmaste två åren, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt och kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

– Vi vet att varannan bilresa är kortare än fem kilometer. Om en tredjedel av de korta bilresorna flyttas över till cykel når vi handlingsplanens delmål att var tredje resa inom kommunen ska vara en cykelresa år 2020, säger Anna Åhlgren, planerare på Enheten för hållbar utveckling.

Mer plats för cyklister
Att få bilister att välja cykeln kräver fler åtgärder än vad som ryms i handlingsplanen. Men utveckling av cykelvägnätet är en viktig del och utbyggnaden av huvudcykelstråk är redan i full gång. En särskild cykelnätsplan kommer inom kort att sändas ut på samråd för att få in örebroarnas synpunkter. Här är budskapet från den politiska majoriteten tydligt: Våra mest trafikerade vägar i centrala Örebro ska få annat utseende och mer plats ska skapas för cyklisterna.

En viktig fråga för stadens cyklister är hur det går att komma fram på de cykelvägar som redan finns. Här pekar handlingsplanen på behov av ökade resurser och ett mer systematiskt arbete. Det blir också nya prioriteringar som gör det lättare att ta sig till och från jobbet även snöiga dagar. Upptagning av sand och grus ska ske tidigare på våren.

Synpunkter och idéer
Cykelparkeringar är ett annat område där arbete redan påbörjats och där det behövs ett samlat grepp, inte minst för att minska stöldriskerna. Först ut är en särskild satsning vid resecentrum, där ett cykelparkeringshus invigs nästa år.
Källa: Örebro Kommun

cykelstaden

FIKK - För att alla behövs
Läs också