Örebro Futsal Club

Örebro kommun får ny miljöchef

- .

Anna Billgren blir Örebro kommuns nya miljöchef, och kommer därmed att leda Miljökontoret, vars uppdrag handlar om att arbeta för människors hälsa och miljön.

– Jag är väldigt nöjd över att Örebro kommun idag kan rekrytera så goda krafter till ledande positioner där många dugliga kandidater visar sitt intresse, säger Staffan Isling, kommundirektör i Örebro kommun. Denna gång hälsar vi Anna Billgren välkommen som ny förvaltningschef för Miljökontoret. Hon har erfarenhet av såväl arbete inom näringslivet som statlig nivå på departement och verk. Särskilt intressant är hennes arbete som förbundschef inom Södertörns miljö – och hälsoskyddsförbund. En spännande och intressant rekrytering, avslutar Staffan.

Annons ▾

Miljökontoret har en roll i Örebros tillväxt

Anna Billgren berättar att hon brinner för miljöfrågor och ser en fungerande tillsyn som ett verktyg för att skapa hållbara samhällen. Hon har fått ett positivt intryck av hur Miljökontoret arbetar och hur kommunen i stort arbetar med vision och strategiska mål.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta som miljöchef i Örebro och tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetarna vid Miljökontoret bidra till att Örebro kommun utvecklas på ett hållbart sätt, säger Anna Billgren.

Begreppen förenkla, förnya och förbättra, som ska genomsyra arbetet i alla verksamheter i Örebro kommun, har bidragit till Annas positiva intryck av Örebro kommun.

– Det känns också roligt att Örebro satsar på tillväxt för näringslivet och för medborgarna. I det arbetet är Miljökontoret viktigt, säger Anna Billgren, som tillträder som miljöchef den 7 januari 2014.

Närmast kommer Anna Billgren från Adecco Group. Hon har tidigare arbetat som bland annat enhetschef på Regeringskansliet och på Arbetsmiljöverket, samt förbundschef på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Källa: Örebro kommun
anna-miljochef

FIKK - För att alla behövs
Läs också