Örebro Futsal Club

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

· Publicerad: 24 oktober 2013 · 09.13.

Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att idrottslärare är positiva till att använda spelen i skolan, skriver idrottsforskare i tidningen Svensk Idrottsforskning. Men för att använda så kallade exergames behöver lärarna öka sina kunskaper. Enligt lärarna själva är det största hindret att spelen kostar för mycket.

Exergames är spel där spelaren använder en balansplatta, step up-bräda, motionscykel eller dansmatta, eller en handkontroll som racket. För att undersöka svenska idrottslärares insällning till spelen har forskare gjort en stor enkätundersökning. Totalt har 493 grundskole- och gymnasielärare besvarat enkäten, vilket motsvarar 10 procent av samtliga lärare i idrott och hälsa med pedagogisk högskoleexamen i Sverige.

Annons ▾

Lärarenkäten visar att majoriteten har en positiv inställning till spelen. De flesta lärare är bekanta med någon form av exergames, men de spelar i stort sett aldrig själva. Sjutton av 493 lärare har använt spelen i sin undervisning på lite olika sätt.

I flera länder han man lyft fram spelen som ett alternativ att använda i skolans undervisning i idrott och hälsa. Det gäller till exempel i USA, England, Kanada och Australien. Troligtvis behöver svenska lärare öka sin kunskaper om spelen för att det ska gå att implementera exergames som ett nytt läromedel i ämnet idrott och hälsa, skriver artikelförfattarna.

Artikeln i Svensk Idrottsforskning är skriven av idrottsforskaren Jane Meckbach vid Gymnastik- och idrottshögskolan tillsammans med kollegor från Uppsala universitet och Örebro universitet.

Gamercize

FIKK - För att alla behövs
Läs också