Örebro Futsal Club

Förskollärare i Örebro prisade för danslek

· Publicerad: 28 oktober 2013 · 17.04.

På Lärardagen 28 oktober delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris 2013 i kategorin förskola till Daniel Törnsten och Mattias Eriksson på Förskolan Emilia i Örebro. Tillsammans jobbar de med att utmana barnens vilja till rörelse och kommunikation med hjälp av dans, som de sedan använder i andra uttrycksformer.

Dans med många sidor
När Daniel och Mattias får veta att de fått Pedagogiskt pris 2013 utbrister de:

Annons ▾

– Superkul, verkligen!

De visste att de var nominerade av den pedagogista, Anna Eklöf, som följt dem i deras planering under lång tid, men priset var naturligtvis en överraskning.

– Vi såg att barnen tyckte mycket om att röra sig, försökte ta det på allvar och hittade dansen som en bra form. De får dansa och samtidigt kommunicera; titta på kompisarna när de dansar och turas om att leda, säger Mattias.

– De som inte talar svenska visade sig vara bäst på att kommunicera på det här viset, att ta in och lyssna, säger Daniel.

Barnens dans filmas och Daniel och Mattias använder dansstegen för att göra en koreografi. De får också gestalta dansen på olika sätt.

Män i annars kvinnlig förskolevärld
På Förskolan Emilia finns tre män i personalgruppen, något som är ganska ovanligt.

– Det blir trevligt i arbetslaget med en blandad grupp och jag tror att vi män har erfarenheter och perspektiv som kan komplettera en annars kvinnodominerad förskolevärld.

Juryns motivering
”Med hjälp av danslekar och pedagogisk dokumentation har Daniel Törnsten och Mattias Eriksson synliggjort barnens samspel, språk och kommunikation – hur de med kroppsspråk, miner, blickar och gester kommunicerar i dansen. De har på ett professionellt sätt lyft fram alla barn och tillsammans med dem reflekterat över rörelserna, inte bara i samtalet, utan barnen har även fått uttrycka sig i bild, lera och pärlplattor.”

Årligt pris
Örebro kommun delar ut Pedagogiskt pris varje år, i tre olika kategorier. Läs mer om Pedagogiskt pris.
Källa: Örebro kommun

prisade-larare

FIKK - För att alla behövs
Läs också