Örebro Futsal Club

Möte om förslag till ny detaljplan för fotbollshall i Vivalla

- .

Måndag 11 november kl. 18–20 bjuder vi in till ett informations- och samrådsmöte om förslaget till ny detaljplan för en fotbollshall i Vivalla, Örebro. Då berättar vi vad som hänt sedan december 2012 och presenterar det nya förslaget. Vi hälsar även medias representanter välkomna till mötet.

Örebro kommun vill bygga en inomhushall för fotboll i Vivalla. De ursprungliga planerna har ändrats och nu finns ett nytt förslag till detaljplan för fotbollshallen. Bland annat har fotbollshallens placering flyttats till området längs Vivallaringen i sydöstra delen av Vivalla, norr om City Gross.

Annons ▾

Dag: Måndag 11 november kl. 18–20
Plats: Kulturarenan, Vivallaskolan, Diktargatan 25

Under kvällen medverkar Björn Sundin (S), ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad, Hannah Ljung (C), ordförande i Byggnadsnämnden och ansvariga tjänstemän.

Detaljplanen finns utställd 8 november–5 januari på följande platser:

  • Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8 A
  • Stadsbiblioteket, Näbbtorgsgatan 12
  • Vivalla bibliotek, Vivalla centrum
  • FIKK - För att alla behövs
    Läs också