Örebro Futsal Club

Utsläpp av diesel i Rockhammar

- .

Ett utsläpp av ett par hundra liter diesel har inträffat mitt emot stationshuset i Rockhammar.

Källa: Utryckning.se

Läs också