Trafikolycka i höjd med Lillkyrka utanför Örebro

- .

Räddningstjänst från Glanshammar och Örebro larmas till E18 i höjd med Lillkyrka där en singelolycka inträffat.

Källa: Utryckning.se

Wheels4fun
Läs också