Örebro Futsal Club

Automatiskt brandlarm vid Alléskolan

- .

Brandkåren i Byrsta larmas till Alléskolan i Hallsberg på ett automatiskt brandlarm.

Källa: Utryckning.se

GitLabbet.se
Läs också