Automatiskt brandlarm vid Alléskolan

- .

Brandkåren i Byrsta larmas till Alléskolan i Hallsberg på ett automatiskt brandlarm.

Källa: Utryckning.se

Wheels4fun
Läs också