Örebro Futsal Club

Brand vid lokstallarna i Falun var ånglok

- .

Brandkåren i Falun larmas till lokstallarna vid järnvägsstationen där det befaras att brinna.

Larmtid: 12.52

UPPDATERING: Rökutvecklingen vid lokstallarna visade sig komma från ett ånglok som stod vid lokstallarna. Det fanns således inget behov av brandmän på platsen, så de vände hemåt tämligen omgående.

Källa: Utryckning.se

GitLabbet.se
Läs också