Örebro Futsal Club

Brand vid Brukets skola i Markbacken

- .

Räddningstjänsten blir på måndagsmorgonen utlarmade till en brand utomhus vid Brukets skola, på Lertagsgatan i bostadsområdet Markbacken, Örebro.

Källa: Utryckning.se

GitLabbet.se
Läs också