Örebro Futsal Club

Brand vid Brukets skola i Markbacken

- .

Räddningstjänsten blir på måndagsmorgonen utlarmade till en brand utomhus vid Brukets skola, på Lertagsgatan i bostadsområdet Markbacken, Örebro.

Källa: Utryckning.se

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också