Örebro Futsal Club

Brand i flerfamiljshus i Nora

- .

Räddningstjänst och polis larmas till ett flerfamiljshus på Kvarnvägen i Nora där det befaras vara en brand av något slag.

Larmtid 17.23

Annons ▾

Källa: Utryckning.se

FIKK - För att alla behövs
Läs också