Örebro Futsal Club

Trafikolycka vid Borasjön

- .

Två personbilar har kolliderat på E20 i höjd med Borasjön mellan Laxå och Finnerödja. Räddningstjänsten från Laxå och Byrsta är på väg till platsen. Larmtid 19:25

Källa: Utryckning.se

Annons ▾

FIKK - För att alla behövs
Läs också